• Commissies

    Ook de SVDU kan niet bestaan zonder het belangrijke werk van haar commissies. Binnen de SVDU bestaan de volgende permanente commissies:

    • SVDU Academie
    • PR & Communicatie
    • Paviljoenbeheer
    • Reglementen en Algemene zaken