• Uitkomsten Algemene Vergadering - Jan Heimensen gehuldigd

   

  Tussen alle coronamededelingen door, vond afgelopen maandag 28 september in ons Paviljoen de uitgestelde Algemene Vergadering (AV) plaats. Zoals aangekondigd hebben we de AV sober gehouden en alleen de noodzakelijke punten besproken. Totaal waren we met 18 personen waarmee we op veilige afstand vlot door de agendapunten heen konden gaan. 

  Onderstaand vind je de belangrijkste uitkomsten van de AV. 

  • Vanaf heden zijn Thomas Hardeman en Dennis van der Pas officieel toegetreden tot het bestuur van de SVDU en is Marco Ritmeester de nieuwe secretaris.

  • Sjoerd Nanninga is bedankt voor zijn inzet als bestuurslid. Rob Dumont was verhinderd en zal op een ander moment bedankt worden. 

  • Het bestuur is door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde bestuurs- en financiële beleid over 2019 en de begroting voor 2020 met een doorkijk naar 2021 is goedgekeurd. 

  • De contributie voor 2021 blijft ongewijzigd. Doordat de COVS de leeftijd voor jeugdleden heeft veranderd naar 17 jaar, is het huishoudelijk reglement van de SVDU in lijn hiermee aangepast. Dat betekent dat jeugdleden die in het boekjaar 18 jaar worden, de keuze krijgen om wel of geen COVS lid te blijven. Dat was 22 jaar. De bijdrage voor de COVS module is € 10,-.  

  • De aanpassingen in het huishoudelijk reglement zijn aangenomen door de AV.   

  • De vergadering heeft ingestemd met de actualiseren van de SVDU Privacyverklaring. 

  • Beide aangepaste documenten zijn terug te vinden op onze websitehttps://www.svdu.nl/lidmaatschap  

  • Ons lid Ron de Bruin, tevens bestuurslid COVS Nederland, liet mededelen dat de COVS de contributie van het 4e kwartaal niet zal innnen bij haar lidverenigingen. Een mooi gebaar in deze tijd.

  • Jan Visch heeft aangegeven om na vele jaren organiseren van activiteiten het wat rustiger aan te gaan doen. Dank voor al je inspanningen Jan! 

  • We hadden 3 jubilarissen die liefst 40 jaar lid zijn van de SVDU. Jan Heimensen heeft hiervoor een mooie speld en een bos bloemen ontvangen. De jubilarissen Jaap Wever en Siem Bos konden helaas niet aanwezig zijn. Hen huldigen we op een ander moment.