• SVDU heeft een nieuw bestuur

  Tijdens de Algemene Vergadering op maandag 18 maart jl. is er afscheid genomen van een drietal zeer ervaren bestuursleden.
  Voorzitter Eric de Vos (17 jaar), secretaris Marco Ritmeester (11 jaar) en Dennis van der Pas (4 jaar) hebben om moverende redenen besloten terug te treden. Als dank voor hun inspanningen werd Eric benoemd tot Erelid en Marco tot Lid van Verdienste. Van harte gefeliciteerd en alledrie namens de leden geweldig bedankt voor al jullie inspanningen!

  We hebben een nieuw bestuur!
  Na het aftreden van Eric, Marco en Dennis was er natuurlijk behoefte aan goede vervanging en dat is gelukt! De Algemene Vergadering heeft de 3 voorgedragen vervangers benoemd:
  Jesse Knetsch - voorzitter
  Eric van der Vaart - penningmeester
  Tim Bron - algemeen bestuurslid
  Jacco Baas wisselt van rol en draagt het penningmeesterschap over aan Eric van der Vaart en is vanaf heden secretaris
  Fred Gerritsen completeert het vijftal. 
  Jesse kon vanwege fysiek ongemak helaas niet aanwezig zijn en Fred was op toernooi met een Nederlands jeugdteam waardoor we helaas nog geen foto van het nieuwe bestuur kunnen tonen.

  Andere bijzonderheden:
  Het bestuur is gedechargeerd
  De contributie voor 2025 blijft ongewijzigd
  Willem de Jager is benoemd tot Lid van Verdienste
  Gehulldigde leden: Floor Baas en Cor Hage (beiden 50 jaar lid), Rien Linschoten (40 jaar lid) en Samuel Lekatompesse (25 jaar lid)