• Rob Dumont overleden

    De SVDU is zeer bedroefd vanwege het, na een kortdurend ziekbed, overlijden van zijn zeer gewaardeerde (oud) lid en bestuurslid Rob Dumont. Ons medeleven gaat uit naar familie en naasten.

    Nadere informatie volgt.

    Namens het bestuur van de SVDU,

    Eric de Vos

    Voorzitter