• In memoriam Ron de Bruin

  Op donderdag 28 april jl. bereikte ons het trieste nieuws dat geheel onverwacht ons erelid Ron de Bruin op 68 jarige leeftijd is overleden. Ron was lid sinds 18 juni 1981 en heeft in die 40 jaar grote verdiensten voor de SVDU gehad.

  Vandaag – 14 mei – zou Ron 69 jaar geworden zijn. Op zijn verjaardag herdenken wij Ron in zijn ‘in memoriam’.

  Reglementenkenner
  Ron was wel klein van stuk, maar dat stond niet in verhouding hoe hij zich kon vastbijten in bepaalde zaken. Waren er uitdagingen binnen de vereniging, dan was het Ron die zich er in vastbeet. Ron was een reglementenkenner bij uitstek en was bedreven in wet & regelgeving. Hij kende het SVDU statuut en huishoudelijk reglement bijna uit zijn hoofd. Een treffend voorbeeld uit de jaren 90. Er was binnen de vereniging onvrede over de samenwerking tussen de COVS en de SVDU. Het bestuur van de SVDU zag geen noodzaak om met niet-actieve scheidsrechters lid te blijven van de COVS. Ron wist wel een creatieve manier om dit op te lossen en stelde voor om de SVDU in diverse onderdelen te verdelen. Zo werd de SVDU een omni-vereniging die bestond uit de secties SVDU-SLA (voor de niet-actieve scheidsrechters) en de SVDU-SCU (voor de actieve scheidsrechters). Logisch dus dat Ron - samen met Rien van Viegen - lid van de commissie Reglementen en algemene zaken was. Samen met het bestuur werkte hij tot aan zijn overlijden aan de implementatie van de WBTR in ons statuut en huishoudelijk reglement.

  SVDU functies
  Ron heeft sinds het begin van zijn lidmaatschap in 1981 vele taken vervuld binnen onze vereniging.
  Naast een jarenlange rol als secretaris heeft hij in 1992 de toenmalige structuur van de commissie opleidingen aangepast en was de grote aanjager achter de technische dagen van 1993, 1995 en 1997.
  In 1993 is op zijn initiatief het clubblad de S.V.D.U.’er ontstaan welke met uitzondering van het drukwerk volledig door de commissie Redactie Officieel Orgaan werd gedaan.
  In 1993 heeft mede onder zijn initiatief de Sound MIX-Playback-Show zijn intrede gedaan bij de SVDU. Een regelrechte topper welke in 1996 en 1999 nog een keer is herhaald.
  In die jaren was Ron ook medewerker Commissie Paviljoen Beheer en verzorgde hij de werving en het behoud van SVDU leden. Ook in de samenwerking met FC Utrecht vervulde Ron een belangrijke rol. Gedurende 10 jaar was hij contactpersoon tussen de SVDU en FC Utrecht inzake het regelen van scheidsrechters voor de wedstrijden van de FC Utrecht Academie.
  Tot voor kort was Ron nog betrokken bij de intocht van Sinterklaas, het Han v.d. Bor toernooi en de commissie Reglementen en Algemene zaken. 
  Voor al die verdiensten is Ron in 2002 benoemd tot Lid van Verdienste van de SVDU en in 2009 tot erelid.

  COVS
  Ron had een haat-liefde verhouding met de COVS. In de jaren’90 lag hij geregeld overhoop met de bestuurders van de COVS. Als er iets gebeurde dat in zijn ogen niet bijdroeg aan de arbitrage sprong hij op de barricaden. Later hadden ze bij de COVS wel door dat ze die kleine met die grote mond best wel goed konden gebruiken en Ron zag ook wel in dat je niet alleen moest roepen wat niet goed ging, maar dat je het dan zelf ook maar moest gaan doen.
  In 1995 werd hij clustervertegenwoordiger van de 6 Utrechtse groepen en had zitting genomen in het bestuur van West I. Na beëindiging van zijn SVDU bestuurslidmaatschap werd Ron secretaris van het bestuur COVS West I. In 2009 is Ron voorzitter van de COVS West I geworden en hoofdredacteur van het blad de C.O.V.S.’er. Ron is ook nog een periode lid van het hoofdbestuur van de COVS geweest waar hij in 2021 mee gestopt is.

  KNVB
  Ron is in 1981 als scheidsrechter begonnen in de afdeling Utrecht en na een jaar of 11 jaar gepromoveerd naar de ‘grote’ KNVB. Ron is een jaar of 20 actief geweest als (assistent-)scheidsrechter. Vanwege een blessure noodgedwongen gestopt en daarna nog een periode als rapporteur op pad geweest. Ook ging hij ‘undercover’ voor de KNVB op pad naar wedstrijden waar eventueel problemen werden verwacht. Voor al deze verdiensten heeft Ron in 2009 van de KNVB de gouden speld gekregen.

  SBS-V
  Ron was ook lid van de SBS-V. Dat was een groepje mannen die voor de SVDU gezellige activiteiten organiseerden. Het was de afkorting van de achternamen Schilden-Bruin-Schouten-Visch.
  Activiteiten die zoal georganiseerd werden waren: een auto-puzzeltocht (foto oriëntatierit), oliebollen bakken, Paasloop. Maar ook de echt legendarische clubavonden als o.a. de Caribbean avond waarbij het hele paviljoen in tropische sferen was gebracht incl. buffet en Limbo dansers, Back to the Sixties met de band Drifting Five, het Smartlappen Festival, Diverse PlayBack shows met de mooiste creaties en verrassende optredens.
  Tijdens de Sint Nicolaasavond was er altijd een extra item, meestal opgenomen met toen nog video. Zo kwamen er diverse items in voor: de dubbelrol van Henny v.d. Schilden die door de Sint werd toegesproken op zijn EHBO cursusavond (Henny was de Sint en hij sprak zo gezegd ‘live’ met Henny die opgenomen op video op EHBO cursus zat), de opname in de Kapsalon bij Esther Scheen en de interviews met Wijdbeens en Prins Bernard.

  logo SBS-V

   Het logo van SBS-V 

  SBS-V heeft het ook nog mogelijk gemaakt om Wolter Kroes naar het paviljoen te krijgen. Er is zelfs een keer door een toneelgezelschap een toneelstuk gespeeld in het (oude) paviljoen. Organiseren was één, maar dat betekende ook dat het paviljoen opgetuigd en later weer moest worden opgeruimd. Gewoon 2 dagen druk, maar Ron was erbij!
  Later was Ron, samen met Jan Visch en Henny (SBS-V bestond niet meer) nog altijd betrokken bij diverse activiteiten zoals het eerder gememoreerde Han van der Bor en Sint Nicolaas.
  Mooie anekdote. Toen er ooit werd verteld dat SBS-V opnames kwam maken voor een Sint item was het veel drukker op de training. De leden dachten dat SBS 6 langs kwam.

  Bedankt!
  Bovenstaand een opsomming door de jaren heen van de activiteiten waar Ron zich zoal mee heeft beziggehouden. De lijst is zeker niet compleet, maar geeft goed weer hoe betrokken hij was.

  Wij verliezen in Ron een echte SVDU’er en bovenal een fijn mens. Ron, ontzettend bedankt voor alles wat je voor je club betekend hebt!

  Vandaag nemen wij een borrel op je verjaardag Ron, proost!!!

  Namens alle SVDU’ers wensen wij zijn familie en nabestaanden heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

  Bestuur SVDU