• Hoera, SVDU 94 jaar!

  Wauw! Vandaag precies 94 jaar geleden werd onze SVDU opgericht. Hoe dat destijds tot stand is gekomen valt op te maken uit onderstaand stuk tekst uit de overlevering:

  "Op donderdagavond 25 maart 1926 hadden een aantal scheidsrechters een ruimte gereserveerd in de bovenzaal van een café aan de Voorstraat in Utrecht waar nu de City bioscoop is gevestigd. Zij hadden hier een discussiebijeenkomst belegd uit een gevoel van onvrede over de werkwijze en het beleid die enkele leden van de scheidsrechterscommissie volgden binnen de toenmalige U.P.V.B., die wij nu als KNVB district West I kennen. Het opperhoofd bij de U.P.V.B. in die tijd was de heer G.C.D. van Dijk.


  Hoewel begrijpelijk was dat geen leden van die scheidsrechterscommissie waren uitgenodigd, bleek reeds voor het vastgestelde aanvangsuur (20.00 uur) dat toch twee kopstukken van de U.P.V.B. in de zaal aanwezig waren. Een van hen opende zelfs ongevraagd deze bijeenkomst met de opmerking om de klachten die de commissieleden ter ore waren gekomen nu maar eens naar voren moesten worden gebracht. Spoedig kwamen de tongen los en diverse scheidsrechters hekelden de werkwijze van de scheidsrechterscommissie. Een gebrek aan doorstroming en een grote mate van vriendjespolitiek binnen die scheidsrechterscommissie waren de voornaamste grieven waarmee de beide U.P.V.B-ers werden geconfronteerd. Het enige commentaar dat na een uur vergaderen van de beide commissieleden werd vernomen, was dat het beleid van de commissie was aangevallen en dat daarover geen recht tot discussie bestond. Daar beide commissieleden wel inzagen dat verder discussiëren zinloos was, stelde degene die de bijeenkomst had geopend dat het verder geen zin had om hier bijeen te blijven, daarbij zijn woorden kracht bijzettend met een forse hamerklap. Dit was echter helemaal niet naar de zin van de aanwezige scheidsrechters. Bijna onmiddellijk nadat de hamerklap had geklonken stond scheidsrechter M. Staal op. Hij liep resoluut naar de tafel, pakte de hamer op en sprak de historische woorden "En ik heropen deze vergadering". Direct hierop verlieten de twee commissieleden geïrriteerd de zaal. Een voor die tijd revolutionaire daad van deze scheidsrechters ten opzichte van de gevestigde macht.

  De bijeenkomst werd vervolgens voortgezet onder leiding van M. Staal, waarmee de daadwerkelijke oprichting van de V.U.S. (Vereniging van Utrechtse Scheidsrechters) een feit werd. De naam V.U.S. werd later gewijzigd in die van S.V.D.U.".

  Mooie historie uit een rijk verleden. Nog 6 jaar, dan bestaat onze vereniging een eeuw! Nu vieren we het thuis - hopelijk allemaal gezond - in afwachting op betere tijden. Pas goed op jezelf en elkaar en tot binnenkort.

  Namens het bestuur van de SVDU,

  Eric de Vos
  voorzitter