• Hervatting conditietraining SVDU

  Beste SVDU'ers,

  Goed nieuws! We mogen weer gaan trainen, maar alleen onder strikte voorwaarden! Fijn dat de maatregelen versoepeld zijn en fijn dat we met elkaar weer de groepstraining mogen hervatten. Er is een protocol opgesteld waaraan iedere deelnemer aan de training zich dient te houden. Doe je dat niet, dan word je onherroepelijk weggestuurd.

  Aan de hand van het protocol van het NOC*NSF en in nauw overleg met de atletiekverenigingen op onze locatie, is een eigen protocol 'trainingen SVDU ten tijde van COVID'19' opgesteld. Iedereen die deelneemt aan de training wordt geacht kennis te hebben genomen van dit protocol en zich hieraan te houden.

  De training is alleen toegankelijk voor mensen die zich vooraf hebben aangemeld via de daarvoor bestemde link. Aanmelden kan tot donderdag 12.00 uur. Aangemeld en toch verhinderd, dan graag een afbericht bij de trainer.

  Klik op onderstaande links voor meer informatie:
  - Protocol 'trainingen SVDU ten tijde van COVID'19'
  Aanmelden donderdag training

  Veel succes en vooral plezier tijdens de training en pas goed op jezelf en elkaar!

  Bestuur en trainers