• Extra AV donderdag 25 mei 2023

  Afgelopen maandag 22 mei vond bij de SVDU onze jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) plaats.

  Eén van de agendapunten was het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Goed nieuws, tijdens de AV hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, dat is fijn. Echter, volgens artikel 21 lid 3 van ons statuut, moet tenminste twee-derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Dat was afgelopen maandag helaas niet het geval.

  In de agenda hadden we al aangekondigd dat als de opkomst niet toereikend was, er op donderdag 8 juni een extra AV gehouden zou worden. Vanwege de (mogelijke) thuiswedstrijden van FC Utrecht op 1 en 8 juni heeft het bestuur besloten om de extra AV naar voren te halen en te verplaatsen naar morgen.

  Dit betekent dus dat de extra AV nu gehouden wordt op donderdag 25 mei om 20.00 uur in ons eigen paviljoen.

  Het bestuur roept de (trainende) leden op rond 19.55 uur in het paviljoen te verzamelen zodat we om 20.00 uur een stemming kunnen houden over de voorgestelde statutenwijziging en in het verlengde hiervan het huishoudelijk reglement. De stemming zal enkele minuten duren zodat op tijd gestart kan worden met de training.

   

  Namens het bestuur van de SVDU,

  Eric de Vos
  Voorzitter