• Het bestuur van de SVDU heeft vandaag besloten om de samenwerking met trainer Rob Wassink per direct te beëindigen. Reden hiervoor is het ontbreken van de juiste chemie tussen trainer en trainingsgroep.

  Een goede professionele training is de belangrijkste levensader voor onze vereniging. Rob Wassink heeft hier sinds de zomer van 2015 op enthousiaste en kundige wijze invulling aangegeven. De afgelopen maanden hebben zich tussen trainer en verschillende leden uit de trainingsgroep herhaaldelijk incidenten voor gedaan. Dit heeft onder andere geleid tot mindere trainingsprestaties, onvriendelijkheden en gemor. Het bestuur heeft dan ook geconcludeerd dat continuering van de samenwerking geen positief effect zal hebben op de sfeer in de groep en de trainingsprestaties.

  Onze vereniging heeft de ambitie dat ieder lid op zijn eigen niveau het maximale uit zijn eigen prestatie haalt en biedt hiervoor diverse faciliteiten aan. De tweede helft van het seizoen wordt door het bestuur benut om samen met de leden te kijken naar de ideale training. De doelstelling is om vanaf de start van het seizoen 2019/’20 dit plaatje ingericht te hebben.

  Om continuïteit in goede trainingen te hebben, heeft het bestuur Henny van der Schilden bereid gevonden om tot het eind van het seizoen de trainingen te verzorgen. Henny heeft tot 2015 ruim 30 jaar voor de trainingsgroep gestaan waarna hij door Rob is opgevolgd. Het bestuur waardeert het enorm dat Henny deze belangrijke taak voor de vereniging tijdelijk opnieuw wilt oppakken.

  Het bestuur betreurt het dat de samenwerking met Rob zo moet eindigen. Wij danken Rob voor zijn bijdrage aan onze vereniging en wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Met de leden kijkt het bestuur de komende maanden graag vooruit om de trainingsavonden voor iedereen zo optimaal mogelijk in te richten.

  Wij vertrouwen erop jullie voldoende over de ontstane situatie te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen over ons besluit of al ideeën voor de toekomst? Dan kun je contact opnemen met Eric de Vos (woordvoerder namens het bestuur) of stuur je bericht naar info@svdu.nl.

  Namens het bestuur van de SVDU,

  Eric de Vos
  Voorzitter SVDU